Tandem

Tandem: nõudliku aja juhtimiskultuuri vältimatu oskus

Nov 2020 Directoris kirjutas Margit:

Kuidas juhtimises tõhusam olla? Millest või kellest kinni haarata? Tandemist. 

Tandem kui termin pärineb diaadilise (leadership dyads) juhtimise tööriistakastist – see onteadlik partnerlus kahe otsustaja vahel, kes mõtestavad koos protsesse kovisiooni abil, tuues juhtimisse teise vaate ja kasuliku kahtlemise. Tandemjuhtimine on asutusesisene kapital – alt üles kasvanud juhte toetav töömeetod, sild teadmiste, peegelduste ja kahtlemise vahel. „Keerulised ajad esitavad juhtidele kõrgeid nõudmisi. Värsket vaadet on vaja enam kui kunagi varem,” sõnab Hede.

Meditsiinist on meile tuttav mõiste second opinion, juristidelt aga nelja silma reegel. Miks mitte kasutada ettevõtte saneerimise, ekspordinupu leidmisel või tööprotsesside uuendamisel majasisest ressurssi senisest mõjusamalt? Teisisõnu seada omade seas sisse tandempartnerlus. 

Miks?

Süsteemne lähenemine eesmärkidele võidab märgatavalt, kui juht ei jäta ennast oma mõtetega üksi. Tandemsuhe mängib hierarhiavabalt.Teise inimese vaatenurk, mille aluseks on tema teadmised-kogemused, aitab näha enda kallutatust ja vältida mõtlemislõkse. Hede sõnul on tänaseks tandemjuhtimine juhtimisvõttena ennast tõestanud. Süsteemse vaate diaadilise juhtimise teemale on esitanud paljud coach’iva mõtteviisi liidrid, sh professor Peter Hawkins, kelle artiklid-raamatud on väärt lisa juhi lugemislauale.

„Tandem on varjatud õppimise ja õpetamise kunst. Teisele rääkides kuuled iseennast ja see on miskit, mida teisiti ei saa,” lisab Hede. Kui suhe coach’i või mentoriga on rakendatud pigem ühe poole eesmärkide teenistusse, siis tandempartnerlus on vastastikune. Paralleelprotsessid käivitavad mõlemaid. Üks veenev argument ongi siin ka uute juhtide kasvatamine ja areng.

Tandemsuhtes on õppimine märkamatult protsessi osa. Pidevalt muutuvas maailmas on määramatusega toimetulek üks oluline edu võti, nii et enesejuhtimisoskus, enda ja teiste emotsioonide tajumine, analüüs ning adekvaatne reageering on aina väärtuslikum. „Täiskasvanud inimene õpib eelkõige refleksiooni ja kriitiliste olukordade analüüsi kaudu,” räägib Hede ja lisab: „Peegeldamine võrdse partneriga aitab mühinal nii juhi kui inimesena kasvada. Tandempartnerlus on asendamatu õppimise koht.“

Kuidas? 

Tandem algab unistamisest. Ilma naljata. Avatud, visioonist kantud mis oleks kui.., kujuta ette.., oh ma tahan…, miks me ei võiks… käivitavad protsessi, mis jätab ruumi juhustele ja eesmärkidele. Kuulajat on vaja. Analüüsides tandempartnerlust näeme jagamist, andmist ja saamist mõlemas suunas. Tandem töötab kokkulepete alusel ja selleks, et see oleks jõus ja väärt, on vaja kummagi mänguväli piiritleda.

Mõni tandem tekib intuitiivselt, teine on süsteemselt eesmärgipäraselt ellu kutsutud. Juht võtab tihedama koostöö ette teise juhi või eksperdiga, kellega koos arutades ja tegutsedes tekib kvaliteetsem tervik. Tihti tuleb ette ka kohustuslikke tandemeid, kui leiame end ühise eesmärgi suunas tegutsemas kellegagi, keda me ise valida ei saa. Kui tulemuse saavutamiseks on vaja koos edasi liikuda kohustuslikus tandemis, mis võib vahel olla päris keeruline, saab sellestki teha kasuliku õppimise ja arenemise tööriista. „Juhil tasub ka kohustuslikke tandemeid juhtida nii, et see on väärikas mäng, võttes sealt vajaliku peegelduse ja võimalused. Kui on arusaam ühisest eesmärgist, on ka kohustuslikus tandemis kõvasti väärtust,” ütleb Hede. 

Luba teisel poolel oma juhtumit analüüsida ja peegeldada ning julgusta teda esitama ka ebameeldivaid küsimusi. Teineteise täiendamine on arengu osa: julgus teada oma tugevaid külgi, julgus olla haavatav ja julgus jagada.

Tandemi kesksed teemad on usaldus, vastutus ja koostöö. Väärt tandem on kahe juhi vaheline strateegiline dialoog, mis loob enam sünergiat ja lubab samas ka kahtlustel lauale hiilida. Seda ilma valehäbita, erisusi lauale tuues ja lahendades.

Tandemjuhtimise kaheksa eelist:

  1. Teadlikkus: teadlik partnerlus suunab juhina arenema, kuna jutud kahe juhi vahel ja sel moel oma mõtete kuulmine on arengu oluline komponent. 
  2. Täiendamine: oma tugevuste teadmine ja teise tugevuste haaramine; kiire kohanemisvõime arendamine, julgus jagada ja olla haavatav. 
  3. Eesmärgipärasus: tandem töötab selgete ajaliste eesmärkide teenistuses.
  4. Eeskuju: tandemiga ei ole juht tipus üksi.
  5. Muudatuste juhtimine: vajalikud teemad saavad õigel viisil tagatoas ventileeritud ja eesliin võib eesmärke kanda sirge seljaga.
  6. Ekspertteadmised: tandemjuhtimine annab ruumi nii juhtimisfookusele kui ka juhi kui eksperdi panusele. 
  7. Kahtlemise kasulikkus: strateegiline dialoog  loob sünergiat, võimaldab mõttekaldeid märgata ja korrigeerida ning valehäbita võimalusi kaaluda.
  8. Sõna jõud: tandemjuhtimine on organisatsioonikultuuri osa, luues energiat ja seoseid, ohjates  tööhirme ja liialdatud minapilti.

Tandempraktikute vaade

Paavo Heil ja Marie Evart, värbamisagentuuri Brandem loojad: „Tandem sunnib panema julgemaid eesmärke” 

Alateadlikult oleme tandemina arvatavasti toimetanud Brandemi asutamisest peale. Teadliku otsuse aga nii juhtida tegime eelmisel aastal, et ära kasutada teineteise tugevused Brandemi arendamisel. „Meie tandem on eriti hästi meid teenindanud eesmärkide seadmisel. Julgeme võtta suuri eesmärke. Oleme selgelt ära jaganud, kes vastutab igapäevase meeskonnajuhtimise ja kes strateegiliste protsesside eest, ning peegeldame teineteisele oma teekonda”, ütleb Paavo. „Tandemina juhtimine on andnud võimaluse tegeleda sellega, mis kummalgi paremini välja tuleb, ja lõppkokkuvõttes olla efektiivsem. See väljendus selgelt ka eelmise aasta suures arengus ja kasvus, mis Brandem läbi tegi,” lisab Marie. 

Koroonakriisi alguses sai siiski selgeks, et kriisis on vaja ühte juhti ja tandemjuhtimiseks polnud enam ruumi. Vaja oli kiireid ja kindlaid otsuseid. „Minul tekkis soodne aeg asutada Brandemi kõrvale uus värbamistarkvara ettevõte RecruitLab, mis võimaldab ettevõtte värbamisprotsesse digitaliseerida ja sel moel värbajate aega märkimisväärselt kokku hoida”, sõnab Paavo ja Marie täiendab: „Tandem pole eesmärk omaette, see on koostöö tegemise viis. Olgugi et Brandemi kontekstis me tandemina enam ei juhi, toimub kahe ettevõtte vahel siiski omamoodi koostöö, et aidata tööandjatel tulemuslikult värvata.” 

Katre Zirel, Põhja-Eesti Regionaalhaigla õendusjuht: „Heas tandemis me justkui loeme teineteist.” 

Tervishoiusüsteemis saab tandemjuhtimisest rääkida mitmel tasandil: arst ja õde, õde ja hooldaja, kirurg-opiõde jne, maatriksmudelina teevad osakondade eksperdid eesmärgipõhiselt koostööd.
Tandempõhimõtete järgimine on meie organisatsioonikultuuri vägagi edasi arendanud. Üksteise väärtustamine on alus koostööks patsiendi tervise nimel. Tervishoius tuleme ju ajast, kus tõekspidamiste järgi olid õed vaid arstide käsutäitjad. Kõrge hierarhiaga organisatsioonis on tandemkultuur aidanud kasvatada partnersuhteid tajutavalt. Partnerlus tähendab meile filigraanset koostööd – see on kogemustest tulvil ja alati ühe asja eest väljas: tagada professionaalne abi. 
Tandemi tõde on rakenduses. Isiklikult tunnen sellest kasu just keerulistes olukordades, kus olen tandemis arstist kliiniku juhatajaga. Saame tuliselt seista oma seisukohtade eest, tuua ka huumorit argiellu, ent kõik see on eesmärgipärane. Seal taga on kahe eksperdi soov jõuda koostöö kaudu parimate lahendusteni.